SERGEY KOVAL

Prestuval üzeri yağlı boya, 11x10 cm, Çerçeveli