DEMİR GÜREL Sanatçı Hakkında

Tuval üzeri yağlı boya, 25x20 cm, Çerçeveli

DEMİR GÜREL

1944 Aralık tarihinde lstanbul’da doğdu. ilköğretim ardından ltalyan Lisesi ve Heidelberg Otelcilik okullarını tamamladı. Eğitim süresinde ltalyanca, Fransızca, Almanca ve lngilizce dillerini konuşma yeteneğini geliştirdi. İş hayatı kısa süreli çalışmalar haricinde esas olarak Hilton lnternational grubuna ait lstanbul Hilton’da başladı ve diğer otellerinde devam etti. 32 seneyi aşkın verdiği hizmette grubun yetiştirdiği ilk Türk Genel Müdür sıfatını kazandı. Adana ve Konya Hilton’u Kurucu Genel Müdür olarak açtı. Turizm ve iş dünyasında çeşitli dernek ve kuruluşlarda vazife aldı, Çukurova Skal Klubünü kurucu Başkan olarak açtı.