ERHAN HÖKELEK Click for Artist Information

Kağıt üzeri karışık teknik, 18x13 cm, Çerçeveli

ERHAN HÖKELEK

1966 Amasya / Merzifon doğumludur. Resim serüveni, (Otodidakt) Hollanda HEESCH kasabasında başlar.1996'da atölyesini kurar. Bu evresinde ilk sergisini Amasya D.G.S.G'de yapar, 2007 yılına kadar 13 kişisel sergisini resim severlere sunar. Sergilerinin büyük bir bölümünü Ankara'da gerçekleştirir. Kırkın üzerinde karma etkinliklere davet edilir ve bu sergilerin bazılarını organize eder. Sanatçı çalışmalarına Merzifon'daki atölyesinde devam etmektedir. Modencidir ve AVANGART dır. Duyularına teslim olabilir. Özgür figüre kayabilir. Eserlerinde rengi bir zaman objesi niteliğinde kullanmaktadır. Hızlı ve çelişkili ilişkiler yumağı şeklindeki yaşamı, tuvali üzerine yoğun bir devinim biçiminde yansır. Hayatı, insana has dürtü ve davranışları, sanatında figür ve biçimlerin deformasyonuyla yasamın gizli bahçelerini arayan gezgin kimliğini ortaya koyar. Üretimlerinde sıkça rastlanan gözlük, kadeh, çiçek gibi objeler resim hikayelerinin bağlayıcı elamanlarıdır. GESAM üyesidir. Amasya ve bölgesi sorumlusudur.Yurt içinde ve yurt dışında özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.