ÖZCAN ALLAHVERDİ

Prestuval üzeri yağlı boya, 15x29 cm, Çerçeveli