ŞADAN DİNÇEL Click for Artist Information

Tuval üzeri yağlı boya, 25x20 cm, çerçeveli

ŞADAN DİNÇEL

Bor doğumludur. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesidne yapmıştır. Kimya yüksek mühendisi olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışmaya başlamış, aynı kurumun muhtelif kademelerinde görev yapmış ve 2013 yılında emekli olmuştur. Resme olan ilgisi yaşamanın her alanında yer almış ancak çalışmalarına düzenli olarak 1998 yılında Hikmet Çetinkaya Resim Atölyesinde başlamıştır. Tamamı Ankara'da olmak üzere 7 kişisel sergisi bulunan Dinçel, yurtiçi ve yurt dışında 40'ı aşkın karma sergi etkinliğine eserleri ile katılmıştır. Özel ve Resmi koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.