BARIŞ DEMİR

Prestuval üzeri akrilik, 10x10 cm, çerçeveli