SONGÜL KETİZMEN

Kağıt üzeri pastel, 45x30 cm, çerçeveli