ÇAĞLAR TAĞCI Sanatçı Hakkında

Tuval üzeri akrilik, 50x50 cm,çerçevesiz

ÇAĞLAR TAĞCI

Çağlar Tağcı 1990 yılında Denizli’de doğdu.
2009 yılında Ressam Kemal Yenidede’den resim eğitimi aldı.
2014 yılında Ressam Celal Günaydın’dan resim eğitimi aldı ve Günaydın Sanat Atölyesinde eğitmenlik
yaptı.
2017 yılında Denizli’de halen çalışmalarını yürüttüğü sanat atölyesini açtı.
Sanatçı, ulusal ve uluslararası karma sergilerde ve çeşitli sanat projelerinde yer almıştır.
Eserleri yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Ödüller:
15. SAKÜDER Resim Yarışması 1’incilik Ödülü

Kişisel Sergiler:
2016 ‘’First Meeting’’ Turan Bahadır Sanat Galerisi - Denizli
2019 ‘’COSMOS’’ Turan Bahadır Sanat Galerisi – Denizli

Sanatı Hakkında:
Çağlar Tağcı, resimlerinde ‘’insan’’ ve ‘’evren’’ konularını ayrı ayrı ele alıyor.
Sanatçı, ‘’evren’’ ve ‘’yaratılış’’ konularındaki resimlerini oluştururken farklı sanat akımlarından
besleniyor. (Süprematizm, neoplastisizm, soyut dışavurumculuk) Bu bağlamda resmin kendi alfabesini
oluşturan unsurların (renk, biçim, kompozisyon…) en dengeli şekilde yer almasını amaçlıyor.
Oluşturduğu soyut düzenlemeler ile uzay-zaman, sonsuzluk, yaratılış gibi kavramları sorguluyor.
Portre resimlerinde sessiz bir zemin üzerinde deforme edilmiş insan yüzlerinin duyguları ön plana
çıkıyor. Sanatçı, insanların yaşam serüvenindeki yükseliş ve düşüşlerini, sağlıklı ve sağlıksız hallerini
ifadeci bir dille aktarıyor. Portreleriyle insan bilinçaltında gizlenen iyi ve kötü duyguları sorguluyor.