M. ERER

Prestuval üzeri yağlı boya, 23x17 cm, Çerçeveli