ÖZCAN ALLAHVERDİ

Tuval üzeri yağlı boya, 12x17 cm