GÜLAY YÜKSEL

Kağıt üzeri karışık teknik, 30x23 cm