MEHMET TURHAN SAVAŞ

Prestuval üzeri yağlı boya, 18x20 cm