MEHMET TURHAN SAVAŞ

Prestuval üzeri yağlı boya, 17x54 cm