DAVID UGHRELIDZE

Tuval üzeri yağlı boya, 40x30 cm