MEHMET TURHAN SAVAŞ

18x20 cm, Prestuval üzeri yağlı boya