Mehmet Akif Ersoy

M. Akif Ersoy’un çıkardığı Sırat-ı Müstakim ve Sebilülreşat dergilerinden birer nüsha, 25x35 cm