Osmanlı Tipler

1855 yılına ait R. Freres gravüründe Osmanlı tipleri, 25x29 cm