İşgal İstanbul'u

İstanbul’da işgal yıllarında çekilmiş bir fotoğraf, 14x9cm