Süleymaniye Camii

Erken Cumhuriyet dönemi, Süleymaniye ve Haliç Fotoğafı. 14x9cm