Osmanlı Filigranlı Kağıt

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, Nezaret-i Umur u Hariciye' yazılı filigranlı kağıt, 18x30 cm