SAADET GÖZDE Click for Artist Information

120x200 cm, çerçeveli

SAADET GÖZDE

 

1953 yılında Bayburt’da doğdu. İlk öğrenimini Bayburt’ta, orta öğrenimini yatılı öğrenci olarak Ağrı’da yaptı.

Lisans eğitimine 1971 yılında  G.Ü.Mesleki Eğitim Fak. (KTYÖO) Resim Bölümü’nde başladı ve 1975 yılında mezun oldu.1991 yılında  Selçuk Üniversitesi Sos.Bil.Enst.Resim Ana Sanat Dalında sanatta yeterlik (Dr.) aldı.1975-95 yılları arasında  Orta Öğrenim Kurumlarında Resim ve Seramik Öğretmenliği,1995-97 arasında G.Ü. Mesleki.Eğit.Fak.de öğretim üyesi (Yrd.Doç) olarak görev yaptı.1997 yılında Üniversiteden ayrılarak serbest çalışmaya başladı.Yurtdışı (İtalya’da)  ve yurtiçindeki birçok yarışmalı sergilerde yer aldı.  Yurtiçinde resmi ve özel kişi ve kuruluşlarda,  yurtdışında ise 11 ülkenin özel koleksiyonlarında yapıtları bulunmaktadır.

Çoğunluğu İstanbul ve Ankara’da olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde 59 kişisel sergİ gerçekleştirdi.

Paris, Kosova (Prizren),  Antalya, Kapadokya,  Makedonya, Gaziantep ve Ağrı’da çalıştaylar ve sergilerde yer aldı. Resimleri dört şiir kitabında, ortaöğrenim edebiyat kitabında, LÖSEV  ve UNICEF kartlarında yayınlandı. 

Bir dönem Başkanlığını da yürüttüğü BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği), Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD),  FAM (Akdenizli Kadın Sanatçılar Birliği)   ve Suluboya Ressamlar Grubu üyesi olan Sanatçı halen Ankara’da kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.